Gå till startsidan för smp.nu

Certifiering av cyklar

SMP erbjuder provning av cyklar och cykelkomponenter.

För modeller som uppfyller samtliga krav i aktuell europeisk säkerhetsstandard erbjuder vi även certifikat.

SMP gör en inspektion av cykelmodeller innan ett certifikat utfärdas. Den omfattar dels en fysisk kontroll av den sammansatta cykeln, dels en kontroll av att den tekniska dokumentationen (provningsrapporter, intyg m m) är komplett. Normalt skall provningsrapporter vara utfärdade av ackrediterade provningslaboratorier för att accepteras som underlag för certifikat.

Ett certifikat är kopplat till ett märkningstillstånd som ger certifikatsinnehavaren rätt att märka certifierade modeller med en dekal. Förutom SMPs logotyp innehåller dekalen texten:  "Uppfyller kraven i EN 4210-2".

Certifikat och märkningstillstånd är kopplade till en årlig avgift som bland annat finansierar SMPs löpande efterkontroll av certifierade modeller.