Gå till startsidan för smp.nu

Miljökontroll – Uppföljning av miljökrav ställda vid upphandling

Uppföljningen baseras på Storstädernas och Trafikverkets gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Vi hjälper dig att följa upp ställda krav vid upphandling av entreprenader.

SMP tillhandahåller bland annat följande uppföljningar:

  • Granskning av entreprenadens systematiska miljöarbete (miljöpolicy, miljöplan, rutiner för miljöarbete, avvikelsehantering etc.).
  • Kontroll av personalens och maskinförarnas miljökompetens och medvetenhet avseende uppdragets miljökrav.
  • Identifiering, dokumentering och bedömning av maskiner och fordon på arbetsplatsen avseende utsläppskrav, drivmedelsanvändning, hydrauloljor och risk för spill.
  • Kontroll av användning och hantering av kemiska produkter såsom märkningspliktiga produkter, drivmedel och hydrauloljor.
  • Provtagning och analys av hydraulolja och biodrivmedel som FAME, RME, HVO och andra förnyelsebara bränslen i maskiner och fordon på arbetsplatsen.
  • Eventuella övriga tillkommande krav ställda av beställaren.

I uppdragen ingår intervjuer med platsansvarig och förare, bedömning av entreprenadhandlingar, besiktning av maskiner och fordon, provtagning och analys av hydrauloljor. Resultatet av uppdraget redovisas i rapportform.

Vi hjälper dig vid inköp av maskiner

SMP har kompetens att bedöma arbetsutrustningar av olika slag inom bland annat entreprenad, trädgård, skogs- och jordbruk samt industri. Våra experter kan ge dig råd rörande inköp eller ombyggnation av maskiner med avseende på maskinsäkerhet.

Anpassade utbildningar

Många arbetsolyckor och miljöskador kan undvikas med mer och bättre kunskap om maskiner och arbetsmiljö. SMP skräddarsyr utbildningar utifrån er kompetens och era behov. Utbildningen genomförs med praktiska exempel från er egen verksamhet.
Mer information