Gå till startsidan för smp.nu

Säkerhet på maskiner och produktionslinjer

SMP Certifiering arbetar i huvudsak med maskinsäkerhet och vi erbjuder säkerhetsbedömningar av nya maskiner och maskinlinjer, dvs sådana bedömningar som är nödvändiga för tillverkarnas CE-märkning. Vi utför också bedömningar av arbetsutrustningar, ofta maskiner och maskinlinjer som används av tillverknings- och förädlingsindustri. Vi har mångårig erfarenhet från följande branscher:

 • Verkstad
 • Snickeri
 • Montering
 • Personlyft
 • Trädgård
 • Skogs- och jordbruk
 • Entreprenad
 • Sågverk
 • Betongindustri
 • Avfallshantering
 • m.m.
 • Maskinsäkerhet är en ansvarsfråga

  Maskintillverkare har ansvar för att de produkter som levereras är CE-märkta och uppfyller alla säkerhetskrav som ställs i direktiv och standarder. Även de maskiner och produktionslinjer som används i tillverknings-, och processindustri och i olika näringar måste uppfylla högt ställda säkerhetskrav.

  Vi kan regelverket

  SMPs långa erfarenhet gör att vi har landets främsta specialister när det gäller att inspektera och bedöma risker hos maskiner och produktionslinjer oavsett om de ska CE-märkas eller ej. ​

  När det gäller maskinsäkerhet och riskbedömningar har man stor hjälp av att veta vilka direktiv, standarder, föreskrifter, etc, som är tillämpliga. Den kunskapen finns hos våra experter. Mycket av kunskapen erbjuder vi att hämta fritt under Dokument

  Minimera risktagandet

  En tillverkare eller användare kan alltid minimera sitt risktagande genom att anlita en tredje part. Våra specialister inspekterar såväl maskiner och produktionslinjer som teknisk dokumentation.

  Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Kjell Isaksson

  Tel: 010-516 64 11

  Stefan Frisk

  Tel: 010-516 64 74

  Peter Holmgren

  Tel: 010-516 64 02

  Joakim Elvius

  Tel: 010-516 64 05

  Stefan Olsson

  Tel: 010-516 64 18

  Ulf Kristoffersson

  Tel: 010-516 64 06