Gå till startsidan för smp.nu

Besiktning

Besiktningsprogram

Besiktningsprogram för traktorer

Registreringsbesiktning

Motorredskap Släp Tung terrängvagn Traktor

Certifiering

EuroTest

EuroTest för skyddskläder (svenska) EuroTest for safety clothes (english)

Checklistor maskinsäkerhet

Eldrivna lantbruksmaskiner Lantbruksredskap Självgående lantbruksmaskiner Åkbara lantbruksmaskiner

Import av maskiner

Import av maskiner (svenska) Import of machinery (english)

Provning

Utredningar/Artiklar

Marknadsförutsättningar för konvertering av arbetsmaskiner till biogas (metandiesel), 100% RME och ED95 SMP-provning av 2-taktsoljor SMP´s accredited bicycle tests

Provningsprojekt

Finansierade av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens SLO-fond:

Arbetsmiljögranskning av:

Traktormonterade gallringsprocessorer (SLO-839) Terränghjulingar (SLO-804) Vedprocessorer (SLO-778)

Emissioner:

​Jämförande emissionsmätningar av tvåtaktsbränslen (SLO-879) ​Jämförelsematerial för vibrationer och buller hos motor- och röjsågar (SLO-852) Vibrationer i traktorer (Vibrationer - ett arbetsmiljöproblem?) (SLO-847) The influence of the fuel on emissions from diesel engines in large off road machines (SLO-816)*

Handböcker:

Laglig användning av fyrhjulingar (SLO-954) Vägledning för att förse frontlastare med redskap (SLO-861)

Övriga uppdrag:

Utvärdering av skyddsbåge till terränghjuling (H102-0025-SLO) Utvärderingsmodell för vibrationer (SLO-906) Nödstopp och andra skydd på traktorer och redskap (SLO-885) Vägledning för att förse frontlastare med extrautrustning (SLO-861) Hälso- och miljöpåverkan vid användandet av miljöanpassade oljor (SLO-843)

Finansierade av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond:

Cykelhjälmars egenskaper (P3/02) Tekniska orsaker till cykelolyckor (P1/97)

Naturvårdsverket:

Utsläpp från större dieseldrivna arbetsmaskiner

*Medfinansiär Vägverket (AL90B 202:196295)

Övrigt

Villkor

SMPs Allmänna villkor