Gå till startsidan för smp.nu

SMP kan utföra återkommande besiktning av TSA - Tunga Spårgående Arbetsredskap

TSA är konstruerade för att kunna utföra arbeten i järnvägsanläggningen. Från den 1 juni 2013 har reglerna för besiktning av TSA blivit tydligare. Besiktningen syftar till att kontrollera tekniska krav samt viktiga områden som TSA ska uppfylla för att tekniskt kunna ges tillträde till Trafikverkets infrastruktur. Kontakta SMP besiktning för mer information.

Relaterad information