Gå till startsidan för smp.nu

Kontrollorgan i tredjepartställning Typ A

Vi arbetar oberoende av alla berörda parter, och inom vår verksamhet finns ingen delaktighet i varken utveckling, tillverkning, lagerhållning, installation, ägande eller underhåll som kan relateras till kontrollerade produkter. Vår opartiskhet utgör garant för att våra besiktningstjänster lever upp till högt ställda krav på självständighet och integritet och är därmed fria från all yttre otillbörlig påverkan.

Besiktningar över hela landet

SMP besiktigar alla typer av entreprenadmaskiner, lyftanordningar, portar, hissar och rulltrappor. Läs mer under Besiktningar och tjänster i menyn till vänster.

Kundanpassade uppföljningssystem

Många företag eller föreningar har en stor mängd besiktningspliktiga maskiner. Vi har lagt ner mycket arbete på att utforma enkla, digitala uppföljningsrapporter som ger en överskådlig bild av ett företags maskiner och deras besiktningsstatus.

Relaterad information

Kundservice besiktning

besiktning@smp.ri.se

Tel: 010-516 64 20

Tekniska frågor

Besiktningsingenjör

Lokal besiktningsingenjör

Länkar

Besiktning online