Gå till startsidan för smp.nu

Grupper

Från 1930 indelades meddelandena i grupper. Antalet grupper blev 50 och dessa täckte aktuella användningsområden inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk. Gruppindelning anpassades efter hand till den tekniska utvecklingen med huvudindelningen behölls fram tills att meddelandeserien upphörde 1995. SMP har valt att i efterhand indela också tidiga meddelanden i dessa grupper. Vi har också valt att lägga till exempel i grupperna 5, 35, 46, 47 och 50.

Mellan åren 1930 – 1947 framgick gruppindelningen endast i de meddelanderegister som årligen gavs ut. Därefter angavs gruppnummer också på meddelandets framsida.

Följande lista visar senaste grupplista från 1970. Kursiv text visar då borttagna, tidigare användningsområden.

Grupper under åren 1930-1995.pdf (90kB)

SMP Svensk Maskinprovning, Tel 010-516 64 00, E-post info@smp.ri.se