Gå till startsidan för smp.nu

Indexering

Varje meddelande har lästs in (skannats) elektroniskt och sparats i en databas. För att hitta i databasen har sökbara begrepp skapats för varje meddelande (indexering). Dessa index är:

  • Meddelandenummer
  • Meddelandets titel
  • Ämnesområde för meddelande (grupp)
  • Utgivningsår

Utöver dessa index är också enskilda ord i ett meddelande sökbara.

Utöver databasens hjälpfunktion kan själva indexslistan, i nerkortad version, som kan öppnas här intill, vara till hjälp.

Snabbaste vägen att söka är på meddelandenummer. En förutsättning är då att indexlistans sätt att numrera tillämpas exakt.

Listans numrering av tidiga meddelanden (meddelande 1 – 580) beskrivs här:

  • Tidiga meddelanden skrevs som samlingsvolymer. I meddelande 1 från 1898 ingick 11 underrapporter. Den första underrapporten har titeln ”Jämförande profningar – Slåttermaskiner”. Rapporten är på 93 sidor och behandlar 29 slåttermaskiner. I indexlistan har den nummer 1,1. Den andra underrapporten har då nummer 1,2. Titeln är ”Jämförande profningar af hästräfsor” och rapporten består av 29 sidor och behandlar 9 räfsor. Meddelanden som samlingsvolymer pågick t.o.m. meddelande 62 . I fortsättningen innehöll ett meddelande resultat från provningar av en maskin, eller resultaten från provningar av flera maskiner av samma slag.
  • Tidiga meddelanden innehöll ytterst detaljerad e rapporter. Från och med meddelande 67 presenterades dels fullständiga och dels avkortade, mer lättlästa meddelanden. Vi har låtit skanna fullständiga rapporter, med tillägget ”A” t.o.m. meddelande nummer 250. Därefter lät vi skanna i avkortad version, med tillägg ”B”. Systemet med fullständiga och avkortade versioner pågick t.o.m. meddelande 580. Vi är då framme vid år 1940. Alla meddelanden därefter fick ”avkortad” form.

Utöver numrerade meddelanden lät SMP också trycka och publicera sammanställningar och register. Dessa ingår i slutet på indexlistan. I kolumnen för meddelandenummer anges då i stället det intervall av meddelanden som registret omfattar. Allra sist i listan finns tre större register där ingående meddelanden listats dels i nummerordning och dels i gruppindelning.

Indexlistan kan öppnas här Indexlista Meddelandenummer 1-580.pdf (0,6MB)

SMP Svensk Maskinprovning, Tel 010-516 64 00, E-post info@smp.ri.se