Gå till startsidan för smp.nu

Välkommen till SMP

SMP erbjuder en lång rad tjänster inom maskin- och miljösäkerhet. Vi arbetar med frågor som rör CE-märkning av maskiner och produktionslinjer och är ackrediterade för besiktning och provning, erbjuder produktcertifiering, har ett eget motorlab och är dessutom anmält organ inom många områden.

Vi skräddarsyr dessutom gärna provningar, utbildningar och säkerhetsgranskningar efter våra kunders önskemål.

Vårt oberoende och opartiskhet utgör garant för att våra besiktnings-, certifierings- och provningstjänster lever upp till högt ställda krav på självständighet och integritet och är därmed fria från all yttre otillbörlig påverkan.

SMP Svensk Maskinprovning har som en del av SP gått samman med Innventia och Swedish ICT i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Namnet och verksamheten är oförändrade.

Meddelandeserien

SMPs historiska rapporter över maskinprovningar från 1898 till 1995
Läs mer...

Besiktning Online

Är du besiktningskund hos SMP kan du här få en översikt över dina besiktningar. Till Besiktning Online...

Besiktning

SMP besiktigar alla typer av entreprenadmaskiner, lyftanordningar, portar, hissar och rulltrappor. Läs mer...

Miljökontroll

Uppföljning av miljökrav ställda vid Upphandling
Läs mer...

Lediga tjänster

SMP söker Besiktningsingenjörer på flera orter i Sverige Se våra lediga tjänster här

CE-märkning

SMP guidar dig igenom CE-märkningsprocessen, oavsett om du tillverkar en enstaka maskin eller behöver CE-märka en hel maskinlinje. Läs mer...

SMP har som en del av SP gått samman med Innventia och Swedish ICT i RISE

Besök gärna våra webplatser:

www.ri.se www.sp.se

Länkar - Myndigheter

Arbetsmiljöverket Boverket Konsumentverket Naturvårdsverket Swedac Trafikverket Transportstyrelsen Jordbruksverket

Fri entré till Entreprenad Live!

SMP byter webb under hösten 2019!

Vill du ta en förhandstitt, se här!
SMP Svensk Maskinprovning, Tel 010-516 64 00, E-post info@smp.ri.se