Gå till startsidan för smp.nu

MEKA-projektet visar vägen till biogasdrift på årets MaskinExpo

Kan traktorer och andra arbetsmaskiner drivas på ett mer miljövänligt sätt? Om svaret är ja, hur kan myndigheterna underlätta för framtida konverteringar för biogasdrift? Dessa frågor ställer Jordbruksverket och Transportstyrelsen i projektet MEKA. Tre till fem maskiner ska konverteras till biogasdrift för att sedan användas under minst ett år. Projektet presenteras på årets MaskinExpo.

Diesel i arbetsmaskiner dominerar energianvändningen inom jordbruk och skogsbruk. Också entreprenadmaskiner och maskiner inom kommunal verksamhet är stora förbrukare. I dag finns få alternativ till dieseln.

Jordbruksverket tror att biogas som bränsle kombinerat med diesel, så kallad metan-dieselteknik, kan vara ett alternativ för arbetsmaskiner. Det saknas dock arbetsmaskiner med denna teknik på marknaden. Det beror främst på att det inte finns regler för avgasutsläpp och att driftsekonomin inte är intressant jämfört med fossil diesel.

Regeringen har gett Jordbruksverket och Transportstyrelsen i uppdrag att se till att arbetsmaskiner konverteras till metandieseldrift som innebär en miljönytta jämfört med ren diesel. Transportstyrelsen ska också arbeta med att ta fram föreskrifter för typgodkännande av konverteringssatser. Lyckas projektet innebär det på sikt att fler arbetsmaskiner kan konverteras och köras på biogas. Projektet pågår mellan maj 2012 och november 2015.

SMP Svensk Maskinprovning AB har hjälpt till med att matcha intresserade konverterare med maskinanvändare. Nästa steg är konvertering av de utvalda arbetsmaskinerna.

I projektet är avsikten att både traktorer och hjullastare skall konverteras. När maskinerna är konverterade är det dags för emissionstester. Då genomförs en körcykel med olika hastigheter, belastningar och körförhållanden för att få referens på maskinerna. Därefter placeras de hos olika företag eller kommuner för att användas i minst ett år. Erfarenheter och bränsleförbrukning ska dokumenteras av de företagare som använder maskinerna.

Länk till Jordbruksverket
För mer information, kontakta:
Hans Arvidsson SMP Svensk Maskinprovning Tel 010-516 64 72 hans.arvidsson@smp.sp.se

Relaterad information

Kontaktpersoner

Provningsledare
Hans Arvidsson

Tel: 010-516 64 72