Gå till startsidan för smp.nu

Kedjeskottens gåta löst!

SMP Svensk Maskinprovning AB har i samarbete med branschforskningsinstitutet Skogforsk studerat problemet med de livsfarliga kedjeskotten från skogsmaskiner. I en testrigg som SMP har konstruerat kan man nu framkalla kedjeskott och studera exakt hur de uppstår och beter sig. Därmed kan SMP nu också erbjuda tillverkare att få testat de skydd som ska fånga upp eventuella kedjeskott.

Kedjeskott vanliga

Kedjeskott är inget nytt fenomen utan något som händer rätt så ofta. När en sågkedja, i t ex ett skördaraggregat, brister kan en liten del av kedjans länkar lossna och slungas iväg med en väldig kraft. Trots att länkens vikt är låg kan den innehålla lika mycket energi som en gevärskula.

Genomslagskraften i ett kedjeskott gör att det kan tränga genom de rutor som skyddar skogsmaskinföraren i förarhytten och givetvis är ett skott livsfarligt om det skulle träffa en människa. Man känner inte till något dödsfall ännu men allvarliga tillbud där kedjeskott har gått genom skyddsrutor och passerat förare har dokumenterats.

Tjocka rutor inte rätt lösning

Eftersom man tidigare inte har vetat exakt hur kedjeskott uppstår har det varit svårt för maskintillverkare att tillverka skydd som fångar upp kedjeskotten redan där de uppstår. I stället har många satsat på att förstärka skyddsrutorna i förarhytten så att de bättre ska motstå kedjeskott.

Nackdelen med dessa rutor är dels att det är en dyr lösning, dels att de bara skyddar föraren av maskinen och inte andra personer som kan finnas i omgivningarna. Förhoppningen är nu att de nya forskningsresultaten ska leda till att maskintillverkarna kompletterar maskinen med ett skydd som fångar upp kedjeskottet redan där det uppstår.

Unik rigg hos SMP

I augusti 2003 presenterades de senaste resultaten från ett forskningsprojekt som finansierats dels av SLO-fonden vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, dels av Tekniska Samverkansgruppen vid Skogforsk. Vid seminariet fanns svenska och utländska representanter från de flesta skogsmaskins- och aggregat- och kedjetillverkare och från Arbetsmiljöverket, skogsbrukare och skogsbolag.

På seminariet demonstrerades bland annat en testrigg som byggts upp hos SMP i Umeå. I riggen kan kedjeskott framkallas under realistiska förhållanden. Deltagarna fick med egna ögon se på när ett kedjeskott gick av från en kedja med en kedjehastighet av 50 m/sek. Det är en hastighet som stämmer med de hastigheter skördarkedjor har under verklig kapning av en trädstam.

På de här två bilderna är kedjans beteende markerat med rött.

På den övre bilden har ett kedjebrott tvingats fram genom att en "yxa" förs upp mot den roterande kedjan. Kedjans andra ände fortsätter bakåt.

På den nedre bilden ser man hur kedjan "snärtar". Det är i detta moment ett kedjeskott kan uppstå under ogynsamma förhållanden.

Möjligt att utvärdera skydd

I och med att det nu är möjligt att framkalla kedjeskott, under kontrollerade förhållanden, med olika hastighet och riktning kan SMP erbjuda maskintillverkare att testa skydd för skördaraggregat. Testerna i laboratorium innebär ett mycket bra komplement till fälttester som även fortsättningsvis måste utföras för att visa om skydden fungerar i praktisk drift. SMP och Skogforsk räknar med att möjligheten till laboratorietester kommer att medföra en snabb utveckling av nya skydd som kommer att leda till att skogen blir en säkrare arbetsplats.

Genom att markera var varje skott har träffat på en skärm (se bilden), kan man dra slutsatser om hur kedjans läge i brottögonblicket påverkar skottets riktning.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Provningsledare
Louise Johansson

Tel: 010-516 64 71