Gå till startsidan för smp.nu

Ackrediterade mätningar i motorlab

SMPs motorlab i Umeå var det andra provningslaboratoriet i Sverige som ackrediterades för emissionsmätningar enligt EGs avgasdirektiv 97/68/EG och delar av provningsstandarden ISO 8178:1996.

SMP är dessutom anmält som ”Teknisk tjänst” för direktivet när det gäller förbränningsmotorer som är avsedda att monteras i "non-road" maskin.

Motorer och avgasemissioner

Vid motor- och emissionslaboratoriet i Umeå genomför vi provningar av olika typer av förbrännningsmotorer till i första hand små och stora arbetsmaskiner.

Våra bromsbänkar tillåter oss att prova allt från motorer med låg effekt och högt varvtal till motorer med hög effekt och lågt varvtal. Det gör att vi klarar motorer till gräsklippare, motorsågar, röjsågar, lantbrukstraktorer, entreprenadmaskiner, snöskotrar etc.

Mätvärdesinsamling

I motorlaboratoriets kontrollrum finns ett system för insamling av mätdata (National Instruments, LabVIEW). Systemet kan lagra mätdata från totalt 62 olika mätkanaler t.ex. motorvarvtal, vridmoment, temperaturer, luft/avgasflöden, bränsleförbrukning och avgasemissioner. Mätvärdena kan sedan redovisas i form av datatabeller och/eller diagram där de olika storheterna kan anges som funktion av tiden eller som funktion av en av de ingående storheterna.

Reglerade och oreglerade emissioner och partiklar

Utöver mätningar av reglerade emissioner (CO, NOx, THC och partiklar) kan SMP i samarbete med moderbolaget SP även genomföra mätningar av oreglerade emissioner samt partikelmätningar (antal per storleksklass ned till ca 10 nm). ​

Klicka här för att hämta rapporten "Influence of the fuel on diesel-emissions" som utfördes på uppdrag av Vägverket.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Chef för provning Umeå
Stefan frisk

Tel: 010-516 64 74

Provningsledare
Hans Arvidsson

Tel: 010-516 64 72