Gå till startsidan för smp.nu

Bränslets påverkan på emissioner från dieselmotorer

Under hösten 2002 genomförde SMP ett emissionsprojekt på uppdrag av Vägverket. Målet var att undersöka hur olika emissioner påverkades när olika bränslen användes i diselmotorer avsedda för större arbetsmaskiner. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Influence of the fuel on diesel-emissions" som utfördes på uppdrag av Vägverket.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Provningsledare
Hans Arvidsson

Tel: 010-516 64 72