Gå till startsidan för smp.nu

Projekt & Aktuellt

SMP genomför kontinuerligt forskningsprojekt på uppdrag av till exempel forskningsstiftelser och myndigheter. Du kan läsa mer om olika pågående projekt och annat aktuellt genom att använda länkarna i menyn till vänster.

Pågående projekt

För närvarande pågår följande projekt:

 • SMP hjälper jordbruksverket med biogaskonvertering av arbetsmaskiner. Läs mer under Biogas från arbetsmaskiner .
 • SMP genomför ett projekt där vi ska undersöka tekniker för att rensa blåbär. Läs mer under Bärrensning .
 • Genomförda projekt

 • Ackreditering för avgasmätningar
 • Extrautrustning för frontlastare
 • Kedjeskottens gåta löst!
 • Miljöanpassade oljor - är dom farliga?
 • Bränslets påverkan på emissioner från dieselmotorer
 • Gengas i glasbruk
 • Arbetsmiljögranskning av traktormonterade gallringsprocessorer
 • Vibrationer i traktorn - ett arbetsmiljöproblem?
 • Nödstopp för traktorer?
 • Jämförelsematerial: buller och vibrationer hos motor-/röjsågar
 • Skillnader mellan referensbränsle och vanligt bränsle för motorsågar
 • Cykelhjälmars egenskaper utöver CE-märkningen
 • Utvärderingsmodell för vibrationer
 • Utsläpp från större dieseldrivna arbetsmaskiner
 • Emissionsforskningsprojektet EMMA5
 • Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Peter Ståhl

  Tel: 010-516 64 21