Gå till startsidan för smp.nu

Provning och certifiering av cyklar och elcyklar

Du som importerar, säljer, tillverkar eller bygger om cyklar, elassisterade cyklar eller komponenter till cyklar måste känna till vilka delar som kräver CE-märkning och vilka övriga krav som ställs på din produkt. Som handlare och konsument är det viktigt att veta att du säljer eller köper en säker och testad och godkänd cykel.

Det kan vara svårt att hitta rätt bland vilka krav som ställs och vilka standarder och direktiv som gäller. SMP Svensk Maskinprovning kan regelverket och erbjuder ett brett utbud av tjänster för alla typer av cyklar. Vi har lång och gedigen erfarenhet av många typer av provningar och certifiering och skräddarsyr lösningar för de behov av kunskap som du som kund har.

Vi provar och certifierar alla typer av cyklar så som barncyklar, city-cyklar, terrängcyklar, racingcyklar, elcyklar och alternativa cyklar.

Ett urval av våra tjänster

 • Rådgivning
 • Utredning
 • Riskbedömning
 • Kravutredning
 • Provningar och kontroll av komponenter och hela cyklar
 • Certifiering av cyklar, elassisterade cyklar och komponenter
 • Som det enda oberoende testlabbet för cyklar i Sverige, samt medverkande vid utformningen av Europa-standarderna kring provning och certifiering av cyklar, har SMP Svensk Maskinprovnings experter en unik kunskap om vilka krav som ställs på produkterna.

  Rådgivning

  Vid utveckling eller import av komponenter till cyklar eller hela cyklar, erbjuder vi rådgivning och kan vara en nära samarbetspartner igenom hela processen.

  Utredning

  Vilken typ av fordon rör det sig om? Vi genomför utredningar kring kraven i gällande Trafiklagstiftning om fordonet är en cykel, moped eller annat fordon. Alternativa fordon kan vara segway eller hoverboard.

  Riskbedömning och riskanalys

  Vi erbjuder vår expertis kring riskbedömningar och riskanalyser mot bland annat Maskindirektivets krav (för elcyklar) och Cykelstandarden (för standardcyklar).

  Kravutredning

  Vi genomför kravutredningar kring direktiv, standarder, provningar och dokumentation. Vi kan göra en objektiv bedömning och kvalitetssäkring av era egna provningar, processer, dokumentation och certifikat.

  Provning

  I våra provningslab utför vi avancerade provningar av komponenter och hela cyklar till exempel mekaniska provningar och EMC-provningar. Vi skräddarsyr provningar efter behov, men utför även provningar enligt följande publicerade standarder:

 • ISO 4210 Cyklar - Säkerhetskrav
 • ISO 8098 Cyklar - Säkerhetskrav för barncyklar
 • ISO 11243 Cyklar - Pakethållare för cyklar - Krav och provningsmetoder
 • EN 15194 EPAC Elassisterade cyklar
 • EN 14344 Cykelbarnsitsar
 • För EPAC, elassisterade cyklar, gäller särskilda regler, då de klassas som maskiner och faller under Maskindirektivet. Som dotterbolag till RISE Swedish Research Institutes of Sweden, ett internationellt ledande forskningsinstitut, kan vi erbjuda kompletta provningar enligt standarden EN 15194 för elassisteradecyklar. Det innebär bland annat mekaniska provningar och EMC-provningar (Elektromagnetisk kompatibilitet).

  Läs mer om RISE här: http://www.ri.se/

  Certifiering av cyklar

  Inför att du ska CE-märka din produkt, erbjuder vi certifiering av cyklar, elassisterade cyklar och komponenter. En godkänd cykel eller komponent får ett certifikat. Certifikatet intygar att produkten uppfyller alla säkerhetskrav som ställs, och kan sen utgöra ett underlag inför CE-märkningen.

  Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Mikael Oom

  Tel: 010-516 64 26