Gå till startsidan för smp.nu

Provningslaboratorier med bredd

Vår kompetens är bred och omfattar allt från mätningar av avgasemissioner till säkerhetsprovning av cyklar och busskarosser.

Egna provningslaboratorier

Vi har provningslaboratorier utanför Malmö och Umeå. Där utför vi de provningar som kräver fasta anläggningar. Andra provningar utförs på plats hos våra kunder med hjälp av mobil utrustning. Våra provningslaboratorier tillhörde de första i landet som blev ackrediterade för provning.

Provningsrapporter med hög status

Tillverkare måste dokumentera hur man har försäkrat sig om att en produkt är säker. Då är provningsrapporter oftas en nödvändighet. Rapporter från våra ackrediterade laboratorier har mycket hög status.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Chef, sektionen för Maskinsäkerhet
Kjell Isaksson

Tel: 010-516 64 11

Provningsledare Malmö
Stefan Olsson

Tel: 010-516 64 18

Mikael Oom

Tel: 010-516 64 26

David Martin

Tel: 010-516 64 27

Provningstekniker Malmö
Staffan Brorson

Tel: 010-516 64 24

Provningsledare Umeå
Stefan Frisk

Tel: 010-516 64 74

Hans Arvidsson

Tel: 010-516 64 72

Anders Sandberg

Tel: 010-516 64 75

Jimmy Andersson

Tel: 010-516 64 81

Anders Larsson

Tel: 010-516 64 90

Provningstekniker Umeå
Joachim Grönlund

Tel: 010-516 64 77

Peter Tunåker

Tel: 010-516 64 93

Håkan Nordlund

Tel: 010-516 64 76